Advies op uw maat

SAFE TRAIN - Wachtebeke - AdviesSafe-Train adviseert uw bouwplannen op het gebied van brandveiligheid. Na een grondige audit en overleg met de bevoegde autoriteiten wordt dit advies in praktijk uitgewerkt.

Audit brandveiligheid

Safe-Train voert een uitgebreide en gedetailleerde audit uit, waarbij uw gebouw of organisatie onderzocht wordt op het gebied van brandveiligheid. Deze audit wordt steeds op maat van de klant gemaakt.

Tijdens deze audit worden de principes van de brandpreventie zoals compartimentering, evacuatie, actieve brandbeveiliging,… uitvoerig gecontroleerd.

Hierbij houden we steeds rekening met de geldende wetgeving en normen.

De verschillende opmerkingen worden uitvoerig in een auditverslag vermeld en eventueel aangevuld met foto’s. Het rapport beschrijft:
  • De inventaris van de risico’s.
  • Te nemen maatregelen om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.
  • Aanbevelingen om het veiligheidsniveau te verhogen.
De conclusie en het actieplan tot verbetering geven een duidelijk beeld van de huidige toestand m.b.t. de brandveiligheid van uw gebouw, alsook de te
verbeteren punten.

Audit eerste interventie

De audit eerste interventie geeft een antwoord op en omvat de analyse van de brandbeveiligingssituatie met betrekking tot de eerste interventie, zowel voor bestaande situaties als voor een nieuwe projecten.

Het uitgangspunt is dat de werkgever genoodzaakt is de nodige maatregelen te nemen om:
  • Brand te voorkomen.
  • Ieder begin van brand snel en doeltreffend te bestrijden.
  • In geval van brand te waarschuwen en alarm te geven, de veiligheid van de personen te verzekeren en zo nodig voor hun snelle en gevaarloze ontruiming te zorgen en onmiddellijk de gemeentelijke of gewestelijke brandweer te verwittigen.

Audit Signalisatie

Een Europese richtlijn over signalisatie heeft eindelijk duidelijkheid gebracht omtrent het gebruik van de juiste pictogrammen voor redding en brandbestrijding.

Zowel het Koninklijk Besluit Basisnormen als de welzijnswetgeving verplichten het gebruik van dergelijke pictogrammen voor de uitgangen, nooduitgangen, evacuatierichtingen, brandblussers, haspels,…

Safe-Train beschikt over de nodige kennis en knowhow om u hierin te ondersteunen.
Tijdens een grondige audit worden alle signalisatiemiddelen geïnventariseerd en gecontroleerd op het juiste gebruik. Een duidelijk verslag vermeldt alle gebreken en bevat tevens een voorstel om de juiste pictogrammen te voorzien op de juiste plaats.

Dit rapport wordt verduidelijkt a.d.h.v. een autocad-tekening waarop de aan te passen signalisatie wordt weergegeven. Zo kunnen we de nodige aanpassingen onmiddelijk doorvoeren. Indien gewenst, kan deze audit ook periodiek worden uitgevoerd zodat er een continue opvolging is van de veiligheids- en gezondheidssignalisatie.

Neem voor meer info contact met ons op!
nl en fr
SAFE TRAIN, Akkerstraat 19, 9185 Wachtebeke, BelgiŽ, Stratenplan , Tel.: 093/28 36 99, Gsm: 0476/74 28 21, Fax: 092/85 92 77, info@safe-train.be